transformateur

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Tính từ[sửa]

Số ít Số nhiều
Giống đực transformateur
/tʁɑ̃s.fɔʁ.ma.tœʁ/
transformateurs
/tʁɑ̃s.fɔʁ.ma.tœʁ/
Giống cái transformateur
/tʁɑ̃s.fɔʁ.ma.tœʁ/
transformateurs
/tʁɑ̃s.fɔʁ.ma.tœʁ/

transformateur /tʁɑ̃s.fɔʁ.ma.tœʁ/

 1. Biến đổi.
  Pouvoir transformateur — khả năng biến đổi

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
transformateur
/tʁɑ̃s.fɔʁ.ma.tœʁ/
transformateurs
/tʁɑ̃s.fɔʁ.ma.tœʁ/

transformateur /tʁɑ̃s.fɔʁ.ma.tœʁ/

 1. (Điện học) Cái biến áp; máy biến áp, máy biến thế.
  Transformateur intégrateur d’intensité — cái biến áp cộng dòng (điện)
  Transformateur abaisseur/transformateur dévolteur — máy biến áp giảm, máy giảm điện áp
  Transformateur élévateur/transformateur survolteur — máy biến áp tăng, máy tăng điện áp
  Transformateur à redresseur — máy biến áp chỉnh lưu
  Transformateur d’adaptation — máy biến áp làm thích ứng
  Transformateur d’alimentation — máy biến áp cấp điện
  Transformateur d’amortissement/transformateur d’extinction — máy biến áp dập hồ quang
  Transformateur auto-régulateur — máy biến áp tự điều chỉnh
  Transformateur suceur — máy biến áp hút (giảm mất điện xuống đất)
  Transformateur à noyau — máy biến áp có lõi
  Transformateur de balayage de lignes — máy biến áp quét dòng
  Transformateur en cascade — máy biến áp ghép tầng
  Transformateur à champ tournant — máy biến áp có từ trường quay
  Transformateur compensateur — máy biến áp bù chỉnh
  Transformateur de découplage — máy biến áp ngăn cách
  Transformateur diviseur de tension — máy biến áp chiết áp
  Transformateur d’impulsions — máy biến áp xung
  Transformateur à enroulement tertiaire/transformateur à trois enroulements — máy biến áp ba dây quấn
  Transformateur à prises/transformateur sectionné — máy biến áp có nhiều đầu ra
  Transformateur d’entrée/transformateur de sortie — máy biến áp (đầu) vào/máy biến áp (đầu) ra
  Transformateur à spire unique — máy biến áp một dây quấn
  Transformateur à spires compensées — máy biến áp dây quấn bù
  Transformateur de tension d’écoulement — máy biến điện áp nối đất (dây trung tính)

Tham khảo[sửa]