unethical

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Tính từ[sửa]

unethical

  1. Không thuộc luân thường đạo .
  2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Trái với luân thường đạo ; không đúng với nguyên tắc xử thế (một cá nhân); không đúng nội quy (một tổ chức).

Tham khảo[sửa]


Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)