uptown

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

  • IPA: /ˈəp.ˈtɑʊn/

Tính từ[sửa]

uptown /ˈəp.ˈtɑʊn/

  1. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thuộc) phố trên; ở phố trên.

Phó từ[sửa]

uptown /ˈəp.ˈtɑʊn/

  1. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Ở phố trên ((thường) là phốkhu không buôn bán).

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)