welch

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Nội động từ[sửa]

welch nội động từ

  1. Chạy làng (đánh cá ngựa... ).
  2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Không làm tròn nhiệm vụ.

Tham khảo[sửa]


Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)