беш

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Karachay-Balkar[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Số từ[sửa]

беш

  1. năm.

Tiếng Kumyk[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Số từ[sửa]

беш

  1. năm.

Tiếng Kyrgyz[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Số từ[sửa]

беш

  1. năm.

Tiếng Nam Altai[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Số từ[sửa]

беш

  1. năm.

Tiếng Soyot[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Số từ[sửa]

беш

  1. năm.

Tiếng Tofa[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Số từ[sửa]

беш

  1. năm.

Tiếng Tuva[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Số từ[sửa]

беш

  1. năm.

Tiếng Urum[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Số từ[sửa]

беш

  1. năm.