Bước tới nội dung

гнать

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga

[sửa]

Động từ

[sửa]

гнать Hoàn thành (,(В).)

 1. Lùa, xua, đuổi.
  гнать стадо — lùa (xua, đuổi) đàn súc vật
 2. (погонять вести на большой скорости) phóng, cho. . . chạy nhanh.
  гнать лошадь — phóng ngựa
  гнать машину — phóng xe [ô-tô]
 3. (быстро ехать) phi nhanh, phóng nhanh.
  гнать во весь дух — phi nhanh như tên bắn, phóng hết sức nhanh
 4. (преследовать зверя) đuổi, đuổi theo; перен. truy nã.
 5. (выгонять, прогонять) đuổi. . . ra, đuổi. . . đi, tống. . . ra, xua đuổi.
  гнать кого-л. из дому — đuổi ai ra khỏi nhà
  гнать кого-л. прочь — đuổi (tống) ai đi
  гнать прочь все сомнения — xua đuổi hết mọi ngờ vực
 6. (добывать перегонкой) cất, chưng.
 7. .
  гнать в шею — đuổi cổ, tống cổ

Tham khảo

[sửa]