Bước tới nội dung

действительный

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga

[sửa]

Chuyển tự

[sửa]

Tính từ

[sửa]

действительный

 1. (реальный) có thực, có thật, hiện thực, thức tế, thực, thật
 2. (подлинный) thực sự, thật sự.
  действительная жизнь — đời sống thực tế
  действительный факт — sự kiện có thực, sự thực, sự thật
  действительные права — thực quyền
 3. (имеющий законную силу) có hiệu lực, có giá trị.
  билет действителен на два месяца — vé có giá trị trong hai tháng
  действительный залог грам. — dạng chủ động
  действительная военная служба — [chế độ, sự] phục vụ trong quân đội thường trực, quân dịch, binh dịch
  член Академии наук СССР — viện sĩ [hoạt động] Viện hàn lâm khoa học Liên-xô
  действительный огонь воен. — hỏa lực chính xác (có hiệu lực)

Tham khảo

[sửa]