изделие

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Danh từ[sửa]

изделие gt

  1. (выделка) [sự, cách] chế tạo, sản xuất, làm.
  2. (предмет, вещь) chế phẩm, sản phẩm, vật phẩm, vật chế tạo, đồ chế tạo.
    железные изделие — đồ sắt
    глиняные изделия — đồ gốm
    готовое изделие — thành phẩm
    изделие кустарныя промыслов — sản phẩm thủ công nghiệp

Tham khảo[sửa]