капитальный

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tính từ[sửa]

капитальный

 1. Cơ bản, căn bản, chính yếu, chủ yếu, chính.
  капитальный вопрос — vấn đề chủyếu
  капитальный труд — tác phẩm cơ bản (căn bản)
  капитальная стена — tường chính, tường chịu lực
  капитальное строительство — sự xây dựng (kiến thiết) cơ bản
  капитальный ремонт — [sự] đại tu, sữa chữa lớn
  капитальные вложения — vốn đầu tư cơ bản

Tham khảo[sửa]