овладевать

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Động từ[sửa]

овладевать Thể chưa hoàn thành (Hoàn thành: овладеть)

 1. (захватывать) chiếm, chiếm lĩnh, đánh chiếm, chiếm được, chiếm lấy.
  овладеть городом — chiếm lĩnh (chiếm được) thành phố, chiếm thành, hạ thành
  перен. — (подчинять себе) — chi phối, làm chủ
  овладевать вниманием слушателей — thu hút (chi phối) sự chú ý của thính giả
  овладевать разговором — chi phối hoàn toàn câu chuyện
  овладевать собой — tự chủ mình
 2. (о мыслях, чувствях) xâm chiếm, tràn ngập.
  мною обладел страх — nỗi khiếp sợ xâm chiếm lòng tôi
 3. (усваивать) nắm vững, tinh thông, thấm nhuần, quán triệt, chiếm lĩnh.
  овладевать знаниями — nắm vững kiến thức
  овладевать марксистко-л. енинской теорией — quán triệt(nắm vững, thấm nhuần) chủ nghĩa Mác-Lênin
  овладеть новой профессией — tinh thông nghề mới

Tham khảo[sửa]