сообщать

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Động từ[sửa]

сообщать Thể chưa hoàn thành

 1. (В Д, Д о П) (уведолять) báo, tin, thông báo, thông tin, thông tri, loan báo, báo tin
 2. (в прессе, по радио) đưa tin, loan tin.
  сообщать свой адрес знакомым — báo địa chỉ của mình cho những người quen, báo (tin) cho những người quen biết địa chỉ của mình
  сообщать известие — báo tin, đưa tin, loan tin
  газеты сообщатьают, что... — báo chí đưa tin (loan tin) rằng..., các báo cho hay rằng...
  как сообщатьают газеты — theo tin các báo, theo như các báo loan tin thì...
  нам сообщатьают из — theo tin [tức] chúng tôi nhận được từ...
 3. (В Д) (придавать) cho, cho thêm, tăng thêm, làm cho.
  сообщать чему-л. водонепроницаемость — làm cho cái gì có tính không thấm nước
  сообщать магнитные свойства — từ hóa

Tham khảo[sửa]