хозяин

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Định nghĩa[sửa]

хозяин м. 11s

 1. (собственник, владелец) người chủ, chủ nhân, ông chủ, chủ
 2. (частный наниматель тж. ) nghiệp chủ.
 3. (ведущий хозяйство) người nội trợ.
  хороший хозяин — người nội trợ giỏi
 4. (глава дома, семьи) người chủ gia đình, gia chủ, chủ, chúa nhà, chúa.
 5. (полновластный распорядитель) người [làm] chủ, chủ nhân ông.
  хозяин положения — người làm chủ tình thế
 6. .
  сам себе хозяин — hoàn toàn tự chủ, hoàn toàn tự lập, không phụ thuộc vào ai cả
  быть хозяином своего слова — biết giữ lời [hứa]
  хозяева поля спорт. — đội [bóng] chủ nhà, những người chủ sân bóng, đội [bóng] sỏ tại
  без хозяина сирота погов. — = vắng chúa nhà, gà mọc đuôi tôm; vắng chúa nhà, gà bới bếp; nhà không chủ như tủ không khóa

Tham khảo[sửa]