Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chữ Hán phồn thể[sửa]

Tra cứu[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Chữ Chỉ Sự: ông già quỳ xuống cầu sống lâu.

Chuyển tự[sửa]

Chữ Nôm[sửa]

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

thọ

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.