Từ điển mở Wiktionary
Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán[sửa]

U+8DEE, 跮
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DEE

[U+8DED]
CJK Unified Ideographs
[U+8DEF]

Tra cứu[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ Nôm[sửa]

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

chúi, chũi, chọi, chỗi, xói

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.