*

Từ điển mở Wiktionary

Đa ngữ[sửa]


* U+002A, *
ASTERISK
)
[U+0029]
Basic Latin +
[U+002B]

Ký tự[sửa]

*

 1. (Giả kim thuật) Sal ammoniac.
 2. (Thiên văn học) Một ngôi sao.
 3. (Chương trình máy tính)
  1. Chỉ dấu nhân. Xem ×.
  2. Trong một xâu chuỗi, chỉ sự xuất hiện của không hoặc nhiều ký tự thuộc phần tử trước đó.
   Xâu ab*c trùng với “ac”, “abc”, “abbc”, “abbbc”, và nhiều hơn.

Dấu câu[sửa]

 1. Được sử dụng để che đi các từ có phần tục tĩu.
  1. (Tiếng lóng trên Internet) Được sử dụng để che đi các từ không xúc phạm để coi chúng là xúc phạm hoặc tục tĩu.
 2. Được sử dụng trong từ điển hoặc tác phẩm tương tự để chỉ ra một tham chiếu chéo đến một mục nhập khác.
 3. Được sử dụng ở đầu chú thích cuối trang, đặc biệt nếu nó là chú thích duy nhất trên trang và sau một từ, cụm từ hoặc câu mà chú thích này liên quan đến.
 4. (Máy tính)
  1. Được sử dụng làm ký tự đại diện để biểu thị không hoặc nhiều ký tự.
  2. (Internet) Được sử dụng để chỉ ra một trường của biểu mẫu phải được điền vào.
  3. (Tiếng lóng trên Internet) Được sử dụng trước hoặc sau một từ để thể hiện sự sửa chữa đã được thực hiện, chủ yếu là bởi cùng một người tham gia.
 5. Sử dụng trong ngôn ngữ học.
  1. (Ngôn ngữ học mô tả) Được sử dụng trước một thuật ngữ (chẳng hạn như một từ, cụm từ hoặc câu) để cho thấy rằng nó không chính xác về mặt ngữ pháp hoặc theo một cách nào đó không hợp ngữ.
  2. (Ngôn ngữ học lịch sử) Được sử dụng trước hoặc sau một thuật ngữ để biểu thị rằng nó chỉ được đưa ra giả thuyết và không thực sự được chứng thực.
 6. Chỉ sự nhấn mạnh. Xem .

Xem thêm[sửa]

Các ký tự liên quan đến “*”[sửa]

Liên quan trực tiếp[sửa]
Liên quan gián tiếp[sửa]

Các ký tự giống “*”[sửa]