A-déc-bai-gian

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Việt[sửa]

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧ zɛk˧˥ ɓaːj˧˧ zaːn˧˧˧˥ jɛ̰k˩˧ ɓaːj˧˥ jaːŋ˧˥˧˧ jɛk˧˥ ɓaːj˧˧ jaːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˥ ɟɛk˩˩ ɓaːj˧˥ ɟaːn˧˥˧˥˧ ɟɛ̰k˩˧ ɓaːj˧˥˧ ɟaːn˧˥˧

Địa danh[sửa]

A-déc-bai-gian

  1. Azerbaijan.