Bước tới nội dung

shall

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Trợ động từ[sửa]

shall trợ động từ /ʃəl/

 1. (Dùng ở ngôi 1 số ít và số nhiều để cấu tạo thời tương lai) Sẽ.
  we shall hear more about it — chúng ta sẽ nghe thêm về vấn đề này
 2. (Dùng ở ngôi 2 và ngôi 3 số ít và số nhiều để chỉ sự hứa hẹn, sự cảnh cáo, sự quyết định, sự cần thiết, nhiệm vụ phải làm...) Thế nào cũng sẽ, nhất định sẽ phải.
  you shall have my book tomorrow — thế nào ngày mai anh cũng có quyển sách của tôi
  he shall be punished — nó nhất định sẽ bị phạt
 3. (Dùng ở ngôi 2 trong câu hỏi vì người hỏi chắc mầm trong câu trả lời sẽ có shall) Chắc sẽ, hẳn là sẽ.
  shall you have a rest next Sunday? — anh sẽ ngỉ ngơi chủ nhật sau phải không?
 4. (Dùng ở cả ba ngôi trong mệnh đề điều kiện hay mệnh đề có ngôi phiếm) Nếu (sẽ), khi (sẽ), lại (sẽ).
  when we shall achieve success: when success shall be achieved — khi chúng ta thắng lợi

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]