Cộng hoà Bồ Đào Nha

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Việt[sửa]

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kə̰ʔwŋ˨˩ hwa̤ː˨˩ ɓo̤˨˩ ɗa̤ːw˨˩ ɲaː˧˧kə̰wŋ˨˨ hwaː˧˧ ɓo˧˧ ɗaːw˧˧ ɲaː˧˥kəwŋ˨˩˨ hwaː˨˩ ɓo˨˩ ɗaːw˨˩ ɲaː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kəwŋ˨˨ hwa˧˧ ɓo˧˧ ɗaːw˧˧ ɲaː˧˥kə̰wŋ˨˨ hwa˧˧ ɓo˧˧ ɗaːw˧˧ ɲaː˧˥kə̰wŋ˨˨ hwa˧˧ ɓo˧˧ ɗaːw˧˧ ɲaː˧˥˧

Danh từ riêng[sửa]

Cộng hoà Bồ Đào Nha

  1. Dạng viết khác của Cộng hòa Bồ Đào Nha.