Bước tới nội dung

CR

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Từ viết tắt[sửa]

  1. Viết tắt của cụm từ "Critically Endangered".

Nghĩa[sửa]

CR

  1. (Tình trạng bảo tồn) Cực kỳ nguy cấp.

Dịch[sửa]

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)