NE

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Từ viết tắt[sửa]

  1. Viết tắt của cụm từ "Not Evaluated".

Nghĩa[sửa]

NE

  1. (Tình trạng bảo tồn) Không phân loại, chưa được đánh giá.

Dịch[sửa]

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)