VU

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Từ viết tắt[sửa]

  1. Viết tắt của Vulnerable.

Nghĩa[sửa]

VU

  1. (Tình trạng bảo tồn) Sắp nguy cấp.

Dịch[sửa]

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)