file

Từ điển mở Wiktionary
(Đổi hướng từ File)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm