Bước tới nội dung

Từ tái tạo:Tiếng Turk nguyên thuỷ/bẹ̄ĺ

Từ điển mở Wiktionary
Mục này chứa các thuật ngữ và gốc được tái tạo lại. Do đó, (các) thuật ngữ trong mục từ này không được chứng thực trực tiếp, nhưng được giả thuyết là tồn tại dựa trên bằng chứng so sánh.

Tiếng Turk nguyên thuỷ[sửa]

Số từ[sửa]

*bẹ̄ĺ

 1. năm.

Hậu duệ[sửa]

 • Turk chung: *bẹ̄š
 • Arghu:
 • Oghuz:
  • Tây Oghuz:
   • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Anatolia cổ: بيش‎
    • Tiếng Azerbaijan: beş
    • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman: بش‎ (beş)
     • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ: beş
     • Tiếng Gagauz: beş
  • Nam Oghuz:
   • Tiếng Qashqai: beş
  • Đông Oghuz:
   • Tiếng Turk Khorasan: bēš
   • Tiếng Turkmen: bäş
  • Tiếng Salar: beyş
 • Karluk:
  • Tiếng Karakhanid: بٖيشْ (bé:š)
   • Tiếng Chagatai: بیش (beš)
    • Tiếng Ili Turki: beš
    • Tiếng Duy Ngô Nhĩ: بەش (besh)
    • Tiếng Uzbek: besh
     • Tiếng Nam Uzbek: بیش (besh)
 • Kipchak:
  • Bắc Kipchak:
  • Nam Kipchak:
   • Kipchak-Nogai:
   • Tiếng Karakalpak: bes
   • Tiếng Kazakh: бес (bes)
   • Tiếng Nogai: бес (bes)
   • Tiếng Tatar Siberia: пиш (piş)
  • Đông Kipchak:
    • Tiếng Kyrgyz: беш (beş)
    • Tiếng Nam Altai: беш (beš)
  • Tây Kipchak:
   • Tiếng Tatar Crưm: beş
   • Tiếng Karachay-Balkar: беш (beş)
   • Tiếng Karaim: бэш (beş) (Krym), беш (byeş) (Trakai), бэс (bes) (Halych)
   • Tiếng Krymchak: бэш (bäš)
   • Tiếng Kumyk: беш (beş)
   • Tiếng Urum: беш (beš)
 • Siberian: