Wales

Từ điển mở Wiktionary

Xem wales

Tiếng Việt[sửa]

Địa danh[sửa]

Wales

  1. Lãnh thổ ủy trịcực tây Anh quốc.
  2. Bán đảocực tây Anh quốc.

Đồng nghĩa[sửa]

Dịch[sửa]