Bước tới nội dung

Wiktionary:Bảo quản viên

Từ điển mở Wiktionary
(Đổi hướng từ Wiktionary:Người quản lý)
Viết tắt:
WT:ADMIN
WT:BQV

Bảo quản viên hay người quản lý (tiếng Anh: administrator hay SysOp) là các thành viên trong Wiktionary được tin cậy cho việc sử dụng một số công cụ kỹ thuật, ví dụ xóa trang, khóa trang, và cấm tài khoản người dùng.

Bảo quản viên là các tình nguyện viên cho các trách nhiệm đó; họ không phải nhân viên của tổ chức Wikimedia. Họ không bị yêu cầu phải sử dụng các công cụ của mình, và không bao giờ được sử dụng các công cụ này để giành lợi thế trong các cuộc tranh chấp mà mình có liên quan.

Bảo quản viên không được trao thẩm quyền đặc biệt nào, và họ ngang hàng với mọi người khác về công việc biên tập.

Bảo quản viên không phải là "ban đại diện" cho Wiktionary, và cũng không bao giờ trở thành một nhóm đặc biệt, đặc nhiệm trên Wiktionary. Các ý kiến, sửa đổi của bảo quản viên trên các mục từ, thảo luận... vẫn chỉ là ý kiến riêng của thành viên đó như mọi thành viên khác, và được giải quyết theo thông lệ. Các thành viên khác không nên xem một bảo quản viên là một thành viên khác biệt trong quá trình đóng góp xây dựng Wiktionary. Thành viên có thể đăng các công việc cần bảo quản viên xử lý hay giúp đỡ hoặc thảo luận với các bảo quản viên tại trang Wiktionary:Tin nhắn cho bảo quản viên.

Khả năng

 • Xóa và phục hồi trang
  • Thường là những trang vi phạm bản quyền, mang tính thử nghiệm hoặc phải bị xóa bỏ để tạo chỗ trống để đổi tên một trang khác theo quy định
  • Bạn có thể đề nghị xóa một trang tại Wiktionary:Yêu cầu xóa trang hoặc dùng {{chờ xóa}} đối với trang sai quy định rõ ràng cần xóa nhanh.
 • Khóa và mở khóa các trang và sửa đổi trang bị khóa, bao gồm cả những trang trong không gian MediaWiki
  • Việc khóa và mở khóa trang có thể được áp dụng với những mức khóa sửa đổi và di chuyển trang khác nhau tùy vào từng loại thành viên.
  • Bạn có thể đề nghị khóa một trang tại Wiktionary:Tin nhắn cho bảo quản viên. Hãy nhớ rằng việc khóa trang thường chỉ được thực hiện khi có phá hoại hay tranh chấp sửa đổi đang diễn ra hoặc là để ngăn ngừa phá hoại đối với những trang quan trọng trong dự án.
 • Cấm và bỏ cấm thành viên và địa chỉ IP phá hoại
  • Bạn có thể đề nghị cấm một thành viên và địa chỉ IP tại Wiktionary:Tin nhắn cho bảo quản viên, nhưng chỉ khi người dùng đã gây rối hoặc phá hoại. Lưu ý là yêu cầu được đưa ra có dấu hiệu hoặc ý đồ xấu có thể khiến chính bạn bị cấm.
  • Xem danh sách cấm để xem các địa chỉ và tên thành viên đang bị cấm.
 • Lùi sửa đổi
  • Thành viên nào (có đăng nhập hay không đăng nhập) đều có thể lùi phiên bản một trang sang phiên bản trước đó. Bảo quản viên có một công cụ lùi sửa đổi nhanh hơn, mang tính tự động để giúp họ lùi lại sửa đổi phá hoại. Công cụ cho phép Bảo quản viên có thể khôi phục hoặc lùi tất cả sửa đổi của thành viên và tự động đánh dấu nó là sửa đổi nhỏ và đưa ra tóm tắt sửa đổi sau:
(Đã lùi lại sửa đổi của X (thảo luận), quay về phiên bản của Y)
 • Lưu ý: Nên có một lời giải thích là cần phải có đối với nội dung có tranh cãi, trong tóm lược sửa đổi hoặc bằng cách chỉ đến trang thảo luận; bỏ đi những lời giải thích đó (mặc dù thông qua lùi nhanh hoặc bỏ tóm lược trống) là không mang tính xây dựng và rất dễ gây ra mâu thuẫn.
 • Khả năng khác.
  • Xem Các trang chưa theo dõi để xem các trang nào dễ bị phá hoại;
  • Xem lịch sử của các trang đã bị xóa, và các đóng góp đã bị xóa của thành viên;
  • Tạo tài khoản với tên tài khoản tương tự như tài khoản đã có.
  • Sửa phong cách của giao diện bằng cách thay đổi định dạng CSS tại những nơi như MediaWiki:Monobook.css;
  • Sửa một số JavaScript toàn cục hoặc cục bộ của phần mềm tại những nơi như MediaWiki:Common.js.

Danh sách bảo quản viên

Bảo quản viên hiện tại

Hiện tại Wiktionary tiếng Việt có 10 bảo quản viên. Xem danh sách tự động các bảo quản viên hiện hành tại trang này.
Nếu bạn muốn tham gia hoặc đề cử thành viên quản lý Wiktionary, mời bạn ra ứng cử tại trang thảo luận.

Dưới đây là danh sách những Bảo quản viên còn hoạt động hiện nay xếp theo ngày nhậm chức:

Danh sách ngắn gọn

Tên thành viên Ngày nhậm chức
Nguyễn Xuân Minh
Trần Nguyễn Minh Huy 21 tháng 5 năm 2010
Nguyentrongphu 1 tháng 12 năm 2011
ThiênĐế98 12 tháng 8 năm 2018
‎TheHighFighter2 19 tháng 12 năm 2020
Kateru Zakuro 8 tháng 12 năm 2021
Ccv2020 14 tháng 3 năm 2022
P. ĐĂNG 2 tháng 9 năm 2023
Nguyên Hưng Trần 18 tháng 1 năm 2024
WhoAlone 18 tháng 1 năm 2024

Danh sách theo thời gian hoạt động

Bảo quản viên (còn hoạt động) (sửa bảng)
Tên Có mặt Vắng Ghi chú
Từ giờ Đến giờ Từ ngày Đến ngày
Nguyễn Xuân Minh Lâu lâu có thì giờ tham gia
Trần Nguyễn Minh Huy Tác vụ cuối: 14:48, ngày 25 tháng 9 năm 2022
Nguyentrongphu
ThiênĐế98
‎TheHighFighter2
Kateru Zakuro
Ccv2020
P. ĐĂNG
Nguyên Hưng Trần
WhoAlone
Lưu ý: Các tên in đậm là hành chính viênbảo quản viên giao diện.

Bảo quản viên trước đây

Thành viên Wiktionary chỉ có thể bị gỡ quyền bảo quản viên nếu tự xin thôi không làm nữa, hết quyền quản lý Wiktionary theo thời hạn cấp quyền hoặc vắng mặt hơn vài năm không rõ nguyên nhân. Tháng 6 năm 2013, Meta thông qua quy định xem xét hoạt động của Bảo quản viên, theo đó Bảo quản viên nào không hoạt động quá 2 năm thì sẽ bị xem xét và thu hồi quyền. Các Bảo quản viên Wiktionary bị thu hồi quyền theo quy định này là:

Tên thành viên Ngày nhậm chức Ngày mãn nhiệm
MuDavid 6 tháng 7 năm 2005 Bị thu hồi quyền ngày 7 tháng 10 năm 2014
Trần Thế Trung 15 tháng 3 năm 2006 Bị thu hồi quyền ngày 7 tháng 10 năm 2014
Nguyễn Lê 21 tháng 6 năm 2010 Bị thu hồi quyền ngày 1 tháng 8 năm 2018
Iosraia 28 tháng 9 năm 2017 Bị thu hồi quyền ngày 26 tháng 3 năm 2023
Tuanminh01 12 tháng 8 năm 2018 Bị thu hồi quyền ngày 7 tháng 3 năm 2024

Xem thêm