Bước tới nội dung

Wiktionary:Phiên bản ngôn ngữ

Từ điển mở Wiktionary

Cộng đồng Wiktionary chắc chắn có tất cả những ngôn ngữ có người Wiktionary muốn thực hiện bản dịch đó. Chúng tôi biết là nhiều ngôn ngữ trong 6.500 ngôn ngữ khắp nơi chưa được dùng ở trên máy tính hoặc Web, vì vậy chúng tôi mong muốn cộng tác với những người biết nói bất kỳ ngôn ngữ nào để có số bản dịch nhiều hơn.

Mỗi bản dịch của Wiktionary đang có một tài khoản người dùng riêng. Những liên kết nối với bản dịch khác gọi là liên kết liên wiki (interlanguage/interwiki links).

Địa chỉ của Wiktionary bằng ngôn ngữ bất kỳ là xx.wiktionary.org, xx là mã ngôn ngữ hai chữ theo ISO 639. Cho những ngôn ngữ không có mã hai chữ, ngôn ngữ đó có mã ba chữ; nếu không, có mã ba chữ đặc biệt.

(Ở những danh sách gửi thư và khi thảo luận, người ta thường thường viết "xx:" để nói là "Wiktionary bằng tiếng xx," thí dụ như, "Tôi là người quen ở vi:.")

Các bộ từ điển[sửa]