anders

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Hà Lan[sửa]

Phó từ[sửa]

anders

 1. một cách khác
  Ik zal het eens anders proberen.
  Để tôi thử một cách khác.
 2. lúc khác, lần khác, bình thường
  Je bent zo triestig. Anders ben je altijd zo vrolijk.
  Bạn buồn thế. Bình thường bạn luôn vui cớ.
 3. trường hợp khác, không thì…
  Je moet je huis verven; anders gaat het hout rotten.
  Bạn cần sơn nhà; không thì gỗ sẽ mục đi.


Tính từ[sửa]

anders (không so sánh được)

 1. khác biệt, dạng vị ngữ của ander
  De situatie is anders dan vorig jaar.
  Tình hình khác biệt với năm ngoái.
 2. Dạng bộ phận của ander