any

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Tính từ[sửa]

any /ˈɛ.ni/

 1. Một, một (người, vật) nào đó (trong câu hỏi).
  have you any book(s)? — anh có quyển sách nào không?
 2. Tuyệt không, không nào (ý phủ định).
  I haven't any penny — tôi tuyệt không có đồng xu nào
  to prevent any casualty — tránh không bị thương tổn
 3. Bất cứ, dù là (ý khẳng định).
  at any time — vào bất cứ lúc nào
  you may ask any person about it — anh có thể hỏi dù là người nào về việc ấy (cũng được)

Đại từ[sửa]

any /ˈɛ.ni/

 1. Một, một người nào đó, một vật nào đó (trong câu hỏi).
  is there any of them there? — có ai trong bọn họ ở đây không?
 2. Không chút gì, không đứa nào (ý phủ định).
  I cannot find any of them — tôi không tìm thấy một đứa nào trong bọn chúng
 3. Bất cứ/dù là vật gì, bất cứ/dù là ai, v.v (ý khẳng định).
  choose any of these books — anh có thể chọn bấtcứ/dù là quyển nào trong những quyển sách này

Phó từ[sửa]

any /ˈɛ.ni/

 1. Một, chút nào, một nào (trong câu phủ định, câu hỏi dạng so sánh).
  is that any better? — cái đó có khá hơn chút nào không?
  I can't speak any plainer — tôi không thể nói rõ hơn được nữa
 2. Hoàn toàn, chút nào.
  it did not matter any — vấn đề hoàn toàn không đáng kể; việc hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì

Tham khảo[sửa]