Bước tới nội dung

avis

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

avis

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
avis
/a.vi/
avis
/a.vi/

avis /a.vi/

 1. ý kiến.
  Exprimer son avis, faire connaître son avis — bày tỏ ý kiến của mình
  Partager l’avis de quelqu'un — đồng ý với ai
  Prendre l’avis de qqn — hỏi ý kiến ai
  Changer d’avis — thay đổi ý kiến, đổi ý
  Faire changer d’avis à qqn — làm cho ai đổi ý
  Changer d’avis comme de chemise — thay đổi ý kiến như là thay áo, đổi ý liên miên
 2. Lời khuyên, lời răn.
  Donner un bon avis — khuyên lời phải
  Suivre les avis de son père — làm theo lời khuyên của cha mình
 3. Giấy báo; thông báo.
  Recevoir un avis de changement de résidence — nhận giấy báo đổi chỗ ở
  Avis de décès — giấy báo tử
 4. Yết thị.
  Avis au public — yết thị công cộng
 5. Kiến nghị.
  Avis des juges — kiến nghị của các thẩm phán
  à mon avis, à mon humble avis — theo ý tôi, theo thiển ý của tôi
  avis au lecteur — lời tựa, lời nói đầu (của một quyển sách)
  de l’avis de tous — theo ý kiến của mọi người
  être de l’avis de qqn, être du même avis que qqn — đồng ý với ai
  être d’avis de; être d’avis que — nghĩ rằng
  lettre d’avis — giấy báo gửi
  jusqu'à nouvel avis — đến khi có thông báo mới
  sauf avis contraire — trừ phi có ý trái ngược
  sauf meilleur avis — trừ phi có ý gì hơn

Tham khảo[sửa]

Tiếng Na Uy[sửa]

Danh từ[sửa]

  Xác định Bất định
Số ít avis avisa, avisen
Số nhiều aviser avisene

avis gđc

 1. Nhật báo.
  Det stod en artikkel om ham i avisen i dag.
  Jeg kjøper en avis hver dag.

Tham khảo[sửa]