caballero

Từ Wiktionary
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm