dat

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Hà Lan[sửa]

Từ hạn định[sửa]

dat

 1. ấy
  dat huis — ngôi nhà đó

Từ liên hệ[sửa]

Đại từ chỉ định[sửa]

Bản mẫu:nld-dem-pronoun

 1. cái đó, điều đó
  Kun je dat? — Bạn biết làm điều đó không?

Từ liên hệ[sửa]

Liên từ[sửa]

dat

 1. rằng, để mà
  Ze zeiden dat ze konden komen. — Họ báo rằng họ có thể đi.

Đại từ quan hệ[sửa]

Bản mẫu:nld-rel-pronoun

 1. Ik heb een bed nodig dat groot genoeg is.
  Tôi cần giường đủ lớn.

Từ liên hệ[sửa]