deaf

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Tính từ[sửa]

deaf /ˈdɛf/

 1. Điếc.
  deaf of an ear; deaf in one ear — điếc một tai
  deaf and dumb — điếc và câm
  a deaf ear — tai điếc
 2. Làm thinh, làm ngơ.
  to be deaf to someone's advice — làm thinh không nghe lời khuyên của ai
  to turn a deaf ear to something — làm thinh như không nghe thấy cái gì

Thành ngữ[sửa]

 • as deaf as an adder (a beetle, a stone, a post): Điếc đặc, điếc lòi ra.
 • there are none so deaf as those that will not hear: Không có kẻ nào điếc hơn là kẻ không muốn nghe (lẽ phải... ).

Tham khảo[sửa]