debug

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

  1. Tìm kiếm và loại bỏ lỗi, đặc biệt trong chương trình máy tính
  2. Loại bỏ thiết bị theo dõi điện tử khỏi một nơi nào đó

Đồng nghĩa[sửa]

Dịch[sửa]

Xem thêm[sửa]

debugger