decide

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /dɪ.ˈsɑɪd/
Hoa Kỳ

Động từ[sửa]

decide /dɪ.ˈsɑɪd/

 1. Giải quyết, phân xử.
  to decide a question — giải quyết một vấn đề
  to decide against somebody — phân xử ai thua (kiện...)
  to decide in favour of somebody — phân xử cho ai được (kiện)
 2. Quyết định.
  to decide to do something — quyết định làm cái gì
  to decide against doing something — quyết định không làm cái gì
  that decides me! — nhất định rồi!
 3. Lựa chọn, quyết định chọn.
  to decide between two things — lựa chọn trong hai thứ

Thành ngữ[sửa]

 • to decide on:
  1. Chọn, quyết định chọn.
   she decided on the green coat — cô ta quyết định chọn cái áo choàng màu lục

Tham khảo[sửa]