lựa chọn

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

được tuyền dụng, tuyển chọn phù hợp theo yêu cầu nhất định