lựa chọn

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Là sự đấu tranh giữa con tim và lí trí