departmental

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Tính từ[sửa]

departmental

  1. Thuộc cục; thuộc sở, thuộc ty; thuộc ban; thuộc khoa.
  2. Thuộc khu hành chính (ở Pháp).
  3. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Thuộc bộ.

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)