gelijk

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Hà Lan[sửa]

Tính từ[sửa]

gelijk (so sánh hơn gelijke, so sánh nhất -)

 1. bằng nhau
  Snij de taart in vier gelijke delen.
  Bạn hãy cắt bánh thành bốn phần bằng nhau.
  Twee plus drie is gelijk aan vijf.
  Hai cộng ba bằng năm.
  't Is me allemaal gelijk.
  Gì cũng được.

Danh từ[sửa]

gelijk gt (không đếm được)

 1. sự đúng đắn
  Je hebt gelijk.
  Bạn nói là đúng.
  Hij is zeker van zijn gelijk.
  Anh ấy chắc anh có lý.

Phó từ[sửa]

gelijk

 1. ngay, nhân dịp

Liên từ[sửa]

gelijk

 1. (Bỉ) như