get-go

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Danh từ[sửa]

get-go

  1. (thường ở dạng số ít, thân mật) Từ đầu, khi ai đó bắt đầu làm cái gì hay khi một quá trình bắt đầu.
    She liked me from the get-go - Cô ấy thích tôi ngay từ đầu.


Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)