halfway

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Tính từ[sửa]

Cấp trung bình
halfway

Cấp hơn
không so sánh được

Cấp nhất
không có (tuyệt đối)

halfway (không so sánh được)

  1. Nằm ở giữa với hai khoảng cách bằng nhau; nửa đường; nửa chừng.
    to reach the halfway point — đạt đến điểm nửa chừng
  2. (Nghĩa bóng) Nửa chừng, nửa vời, không triệt để; thoả hiệp.
    halfway measures — những biện pháp nửa vời; những biện pháp thoả hiệp

Từ dẫn xuất[sửa]

Phó từ[sửa]

Cấp trung bình
halfway

Cấp hơn
không so sánh được

Cấp nhất
không có (tuyệt đối)

halfway (không so sánh được)

  1. Nửa đường, nửa chừng.
    to meet someone halfway — gặp ai giữa đường; (nghĩa bóng) thoả hiệp với ai

Tham khảo[sửa]