in vitro

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Từ tiếng Latinh in vitro (“trong kiếng”), từ in (“trong”) + vitro (“kiếng”).

Tính từ[sửa]

Cấp trung bình
in vitro

Cấp hơn
không so sánh được

Cấp nhất
không có (tuyệt đối)

in vitro (không so sánh được)

  1. Trong ống nghiệm, trên kính in vitro; trong môi trường nhân tạo ngoài cơ thể.

Đồng nghĩa[sửa]

Trái nghĩa[sửa]

Phó từ[sửa]

Cấp trung bình
in vitro

Cấp hơn
không so sánh được

Cấp nhất
không có (tuyệt đối)

in vitro (không so sánh được)

  1. Trong ống nghiệm, trên kính in vitro; trong môi trường nhân tạo ngoài cơ thể.

Từ dẫn xuất[sửa]

Trái nghĩa[sửa]

Từ liên hệ[sửa]