levende

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Hà Lan[sửa]

Động từ[sửa]

levende

  1. Dạng biến của levend, động tính từ hiện tại của leven

Tính từ[sửa]

levende

  1. Dạng biến của levend

Danh từ[sửa]

Dạng bình thường
Số ít levende
Số nhiều levenden
Dạng giảm nhẹ
Số ít (không có)
Số nhiều

levende  (số nhiều levenden)

  1. những người sống
    Ze is nog onder de levenden.
    Cô còn sống.