Bước tới nội dung

Thể loại:Danh từ giống đực tiếng Hà Lan