link

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

link

Danh từ[sửa]

link

  1. Trong đời sống. Liên kết, mối liên hệ giữa các vật thể, hiện tượng.
  2. Trong khoa học máy tính. Liên kết tới các nội dung khác (thường dùng cho các trang mạng).

Dịch[sửa]

Trong đời sống

Trong khoa học máy tính

Động từ[sửa]

  1. Trong đời sống. Hành động kết nối các vật thể, hiện tượng.

Dịch[sửa]