memoranda

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Danh từ[sửa]

memoranda số nhiều memorandum /,memə'rændem/, memorandums /,meme'rændəmz/

  1. Sự ghi để nhớ.
    to make a memoranda of something — ghi một chuyện gì để nhớ
  2. (Ngoại giao) Giác thư, bị vong lục.
  3. (Pháp lý) Bản ghi điều khoản (của giao kèo).
  4. (Thương nghiệp) Bản sao, thư báo.

Tham khảo[sửa]