mener

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

mener ngoại động từ /mə.ne/

 1. Dắt, dẫn, đưa.
  Mener un aveugle — dắt một người mù
  Chemin qui mène à la ville — con đường dẫn đến thành phố
  Mener sa voiture au garage — đưa xe vào nhà xe
  Il m’a mené en voiture — nó đưa tôi đi bằng xe
 2. Dẫn đầu.
  Mener le deuil — dẫn đầu đám tang
 3. Điều khiển, chỉ huy.
  Mener ses enfants — điều khiển con cái mình
 4. Điều hành.
  Bien mener ses affaires — điều hành tốt công việc của mình
 5. (Toán học) Kẻ, vạch.
  Mener une droite — kẻ một đường thẳng
  mener à bien — xem bien
  mener à bonne fin — xem fin
  mener grand train — xem train
  mener quelqu'un à la baguette — xem baguette
  mener quelqu'un par le bout du nez — dắt mũi ai (nghĩa bóng)
  mener une vie honnête — sống cuộc sống lương thiện

Tham khảo[sửa]