mille

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Tính từ[sửa]

mille /mil/

 1. Nghìn.
  Deux mille francs — hai nghìn frăng
 2. (Thứ) Một nghìn.
  Page mille — trang một nghìn
 3. Vô vàn.
  Mille dangers — vô vàn điều nguy hiểm

Danh từ[sửa]

mille /mil/

 1. Nghìn.
  Un mille d’épingles — một nghìn đinh ghim
  avoir des mille et des cents — xem cent
  le donner en mille — xem donner

Danh từ[sửa]

mille /mil/

 1. Dặm.
  Mille anglais — dặm Anh (1609 mét)
  Mille marin — dặm biển, hải lý (1852 mét)
  Mille romain — (sử học) dặm la mã (một nghìn bước)

Tham khảo[sửa]