parlementaire

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Tính từ[sửa]

Số ít Số nhiều
Giống đực parlementaire
/paʁ.lǝ.mɑ̃.tɛʁ/
parlementaires
/paʁ.lǝ.mɑ̃.tɛʁ/
Giống cái parlementaire
/paʁ.lǝ.mɑ̃.tɛʁ/
parlementaires
/paʁ.lǝ.mɑ̃.tɛʁ/

parlementaire /paʁ.lǝ.mɑ̃.tɛʁ/

  1. Xem parlement.
    régime parlementaire — chế độ đại nghị

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
Giống đực parlementaire
/paʁ.lǝ.mɑ̃.tɛʁ/
parlementaires
/paʁ.lǝ.mɑ̃.tɛʁ/
Giống cái parlementaire
/paʁ.lǝ.mɑ̃.tɛʁ/
parlementaires
/paʁ.lǝ.mɑ̃.tɛʁ/

parlementaire /paʁ.lǝ.mɑ̃.tɛʁ/

  1. Nghị sĩ.

Tính từ[sửa]

Số ít Số nhiều
Giống đực parlementaire
/paʁ.lǝ.mɑ̃.tɛʁ/
parlementaires
/paʁ.lǝ.mɑ̃.tɛʁ/
Giống cái parlementaire
/paʁ.lǝ.mɑ̃.tɛʁ/
parlementaires
/paʁ.lǝ.mɑ̃.tɛʁ/

parlementaire /paʁ.lǝ.mɑ̃.tɛʁ/

  1. Đàm phán, thương thuyết.

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
Giống đực parlementaire
/paʁ.lǝ.mɑ̃.tɛʁ/
parlementaires
/paʁ.lǝ.mɑ̃.tɛʁ/
Giống cái parlementaire
/paʁ.lǝ.mɑ̃.tɛʁ/
parlementaires
/paʁ.lǝ.mɑ̃.tɛʁ/

parlementaire /paʁ.lǝ.mɑ̃.tɛʁ/

  • người đàm phán, người thương thuyết

    Tham khảo[sửa]