reassume

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm

Tiếng Anh[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

reassume ngoại động từ

 1. Lại khoác cái vẻ; lại giả bộ, lại giả đò, lại giả vờ.
  to reassume a look of innocence — lại giả vờ ra vẻ vô tội
 2. Lại đảm đương, lại đảm nhiệm.
  to reassume the responsibilities — lại nhận trách nhiệm
  to reassume a duty — lại đảm đương nhiệm vụ
 3. Lại nắm lấy, lại chiếm lấy.
  to reassume authority — lại nắm lấy quyền hành
 4. Lại cho rằng, lại giả sử rằng.
  to reassume that this is true — lại cho rằng điều ấy đúng

Tham khảo[sửa]