rudimental

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Tính từ[sửa]

rudimental

  1. Sơ bộ, đẳng, bước đầu, mới phôi thai.
    a rudimental knowledge of mechanics — kiến thức sơ đẳng về cơ học
  2. (Sinh vật học) Thô sơ.
    rudimental organ — cơ quan thô sơ

Tham khảo[sửa]