soon

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Phó từ[sửa]

soon /ˈsuːn/

 1. Chẳng bao lâu nữa, chẳng mấy chốc, một ngày gần đây; ngay.
  we shall soon know the result — tí nữa chúng ta sẽ biết kết quả
  he arrived soon after four — anh ta đến lúc sau 4 giờ một tí
 2. As soon as; so soon as ngay khi.
  as soon as I heard of it — ngay khi tôi biết việc đó
  as soon as possible — càng sớm càng tốt
 3. Thà.
  I would just as soon stay at home — tôi thà ở nhà còn hơn
  death sooner than slavery — thà chết còn hơn chịu nô lệ
 4. Sớm
  you spoke too soon — anh nói sớm quá
  the sooner the better — càng sớm càng tốt
  you will know it sooner or later — sớm hay muộn thế nào anh cũng biết việc ấy

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]